Mihai Georgescu

“Not just a lawyer. It is THE LAWYER!”

Domenii de expertiză

Nu înseamnă că dacă unui Client îi apare aleatoriu o problemă de altă natură, noi nu îl vom consilia.

Experiența noastră este însă conturată pe anumite specialități de drept pentru care putem garanta o prestație profesională care să poată produce rezultatele urmărite de client.

DREPT
CIVIL

Drept comercial

Drept Societar

Drept
fiscal

Nu doar un simplu avocat. Avocatul de care ai nevoie

Avocat Mihai Georgescu, născut în Brăila la 28 noiembrie 1964, absolvent al Facultății de Drept din Cadrul Universității Ecologice București.
Licențiat în Drept al Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” în anul 2000.
Practicant al dreptului cu acte în regulă din anul 2000.

0 +
Clienți Fericiți
0
ANI EXPERIENTĂ
0 +
Spețe

Ai nevoie de servicii de avocatură? Contactează-ne acum!

Suport logistic

Cabinetul de Avocat Mihai Georgescu beneficiaza de suportul logistic oferit de doua societati reputate in materia consultantei comerciale si a expertizei contabile, fiind Senior Partner asociat al HUGE Group SRL si HUGE ContExpert SRL.
Cabinetul de Avocat Mihai Georgescu poate acoperi spete pe intreg teritoriul Romaniei.

Termeni și condiții

Serviciul de consultanta online

Termeni si conditii

 • Aspecte generale
 1. Serviciul de consultanta online urmareste posibilitatea oferirii de consultanta juridica live cu solicitantul Client.
 2. Serviciul de consultanta online se subsumeaza serviciilor prevazute de art. 3 din Legea 51/1995 si este acordat de catre un avocat, membru al unui Barou afiliat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, avocat denumit in continuare Consultant.
 3. Prin emiterea comenzii si efectuarea platii, solicitantul Client isi exprima acordul cu privire la termenii si conditiile care vor guverna sedinta de consultanta online si modalitatea de plata a acesteia.
 • Continutul serviciului
 1. Serviciul de consultanta online urmareste acordarea de consultanta juridica prin intermediul unei aplicatei audio-video “Meet”.
 2. Utilizarea acestui serviciu presupune descarcarea aplicatiei “Meet” de AICI(android), (IOS) sau utilizarea ei prin intermediul unui browser prin accesarea adresei ce va fi pusa la dispozitie de consultant.
 3. Durata standard a une sedinte de consultanta este de 40 minute, si poate fi prelungita in conditiile achitarii rapide a prelungirii in timpul sedintei, doar in limita timpului disponibil al consultantului si cu acordul sau prealabil
 4. Consultanta acordata vizeaza strict solicitarile Clientului astfel cum au fost formulate in cadrul formularului de comanda si va analiza cel mult documentele atasate acestuia de catre Client.
 5. Consultanta acordata nu are caracter de rezultat, este informativa si nu poate obliga Consultantul la o anumita finalitate urmarita de Client, Consultantul avand doar obligatia de diligenta strict in materia consultantei.
 6. De asemenea, Consultantul nu va putea fi facut raspunzator pentru daunele aduse Clientului si/sau tertilor de actiunile sau inactiunile acestuia determinate de modul incare Clientul a perceput/inteles/pus in aplicare consilierea primita.
 7. Accesarea serviciului de consultanta on-line NU OBLIGA:
  1. Consultantul la incheierea unui contract specific viitor sau prestatii viitoare in scopul atingerii unor rezultate urmarite de Client;
  2. Clientul la incheierea uni contract specific viitor sau la plata unor servicii suplimentare necontractate.
 8. Programarea sedintei de consultanta se va transmite de catre Consultant Clientului in urmatoarele 24 ore lucratoare (o zi lucratoare are 8 ore lucratoare) de la transmiterea formularului de comanda, prin intermediul uneia din caile de comunicare alese de Client in cadrul formularului de comanda.
 9. Consultantul nu este raspunzator de dificultatile de conectare on-line ale Clientului sau de lipsa prezentei acestuia la ora programata (este considerata lipsa de la ora programata a neconectarii Clientului timp de 15 minute de la ora programata), Consultantul neputand fi obligat la restituirea pretului platit si nici la reprogramarea sedintei de consultanta.
 10. Sedinta de consultanta va putea fi totusi reprogramata in functie de programul disponbil al Consultantului in ipoteza in care exista situatii fortuite legate de pierderea conexiunii de Internet a Consultantului sau a Clientului.
 • Conditii speciale 
 • Important!
 • Pentru a lansa o comanda, va rugam sa cititi pana la capat aceasta sectiune. Daca sunteti de acord cu termenii si conditiile utilizarii serviciilor noastre, va rugam sa dati click pe butonul „Sunt de acord”! Veti fi directionat catre sectiunea cu formularul de comanda.
 1. Prin completarea formularului si solicitarea serviciului de consultanta juridica va exprimati acordul explicit si neechivoc cu prezenta sectiune. Transmiterea solicitarii dvs. nu poate avea loc fara a bifa accesarea prezentei sectiuni. Va rugam sa cititi cu atentie prezenta sectiune inainte de a transmite solicitarea serviciului de consultanta juridica online, pentru a evita eventuale neintelegeri generate de insuficienta informare a dvs. cu privire la acest serviciu. Serviciul nostru de consultnata juridica online se bazeaza exclusiv pe informatiile furnizate de dvs. prin formularul de comanda completat direct pe site si pe documentele transmise catre noi.
 2. In cazul in care informatiile furnizate de dvs. sunt eronate, fie datorita unei greseli de redactare ori datorita unei omisiuni din partea dvs., avocatul consultant nu va purta nicio responsabilitate pentru eventualele opinii eronate emise si/sau pentru prejudiciile de orice fel aduse din aceasta cauza.
 3. Avocatgeorgescu.ro isi rezerva dreptul de a modifica oricand informatiile publicate pe acest portal. Prin informatii se inteleg atat termenii si conditiile din prezenta sectiune, cat si orice alte prevederi publicate pe site. Modificarile vor putea fi operate prin eliminarea sau inlocuirea unor informatii existente ori prin, adaugarea unor informatii noi. Modificarile vor fi evidentiate in mod distinct si vor produce imediat dupa publicarea lor pe site.
 • CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ JURIDICA ON-LINE:

ARTICOLUL 1.Cabinetul de avocat Mihai Georgescu, infiintat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 474/2 din 2008 cu sediul in Bucuresti, bd. Unirii nr. 80, bl. J1, Sc. 1, Et. 2, ap. 7, Sector 3 avand codul fiscal nr. 23411862 si contul bancar RO13.INGB.0000.9999.0131.5494 deschis la ING Bank, reprezentanta prin Av. Mihai Georgescu in calitate de Avocat Titular, pe de o parte si Clientul identificat conform datelor de identificare completate de catre acesta in cadrul formularului de comanda, in conformitate cu prevederile Legii 51/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale Statutului profesiei de avocat, partile convin

Obiectul contractului il reprezinta serviciul de consultanta juridica on-line astfel cum este detaliat in formularul de comanda completat de catre Client.

Alte mentiuni: onorariul este datorat indiferent de rezultatul serviciului de consultanta si se achita anticipat in baza facturii proforma emisa de Cabinetul de avocat Mihai Georgescu si transmisa pe adresa de e-mail comunicata de Client prin completarea formularului de comanda.

ARTICOLUL 2.Onorariul

Onorariul convenit este mentionat in formularul de comanda completat de Client.

Alte mentiuni cu privire la onorariu: onorariul convenit este onorariu forfetar.

ARTICOLUL 3.Cheltuieli

3.1. Cheltuielile Clientului generate de prestarea serviciului de consultanta (altele decat onorariul avocatului) vor fi suportate de acesta. Avocatul consultant nu va percepe alte cheltuieli auxiliare generate de conditiile tehnice de efectuare a serviciului.

3.2. Cu toate acestea, orice serviciu suplimentar solicitat online este conditionat de achitarea in prealabil a serviciului solicitat.

ARTICOLUL 4.Clauze speciale

4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre client cu titlu de onorariu si cheltuieli aferente.

4.2. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

4.3. Fata de terti dovada prezentului contract se face prin imputernicire avocatiala. Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul expres al partilor in ceea ce priveste continutul material si financiar al acestuia.

4.4. Clientul atesta exactitatea si sinceritatea informatiilor pe care le furnizeaza avocatului si is exprima acordul ca demersurile facute de avocat sa fie conforme informatiilor pe care le-a furnizat.

4.5. Executarea obligatiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeaza de catre avocatii care isi exercita profesia in cadrul acesteia.

4.6. Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract, fara nicio alta formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul al IV-lea isi produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

4.7. Toate litigiile privitoare la nasterea, modificarea, stingerea, interpretarea si executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj si regulilor de procedura prevazute de Lege si Statutul profesiei de avocat.

ARTICOLUL 5 – ALTE CLAUZE

(In cazul in care serviciile profesionale constau in asistenta la instante, parchete, organe de cercetare penala sau alte autoritati, se va mentiona expres numele avocatului desemnat/acceptat de client precum si dreptul/interdictia de substituire a acestuia)

………….NU ESTE CAZUL ……………………………………………………………………………………………………..

ARTICOLUL 6 – LOCUL SI DATA INCHEIERII CONTRACTULUI

Incheiat la Bucuresti, in modalitatea on-line, prin acceptarea Termenilor si Conditiilor existente pe site-ul www.avocatgeorgescu.ro si prin completarea si transmiterea formularului de comanda, la data inregistrata de transmitere a acestuia, ambele parti acceptand ca prin transmiterea formularului de comanda, respectiv prin programarea consultantei juridice on-line au luat cunostinta si au acceptat prevederile acestui contract si, in egala masura, Clientul isi da acordul asupra prelucrarii datelor sale cu caracter personal.

 • Alte reglementari
 1. Avocatul consultant va presta serviciul juridic on-line in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale statutului profesiei de avocat.
 2. Tariful pentru fiecare serviciu juridic este publicat pe www.avocatgeorgescu.ro si include:
  a) studiul documentatiei si informatiilor transmise de catre client;
  c) transmiterea pe adresa de e-mail indicata de client a facturii si privind plata tarifului;
 3. Tariful se achita anticipat prestarii serviciului juridic, conform procedurii mentionate pe www.avocatgeorgescu.ro.
 4. Clientul va putea face dovada prezentului acord cu o copie pe suport de hartie, certificata de acesta conform cu originalul.
 5. In privinta serviciului de consultanta juridica, avand in vedere ca nu am limitat sfera de aplicare in oferta noastra, daca consultanta solicitata este intr-un domeniu juridic pentru care nu avem suficienta experienta, ne vom limita doar la indicarea legislatiei aplicabile, fara a ne hazarda in sfaturi privind modul de interpretare si aplicare a normelor legale. Va putem confirma ca avem experienta calificata in urmatoarele domenii juridice: drept civil, drept penal, procedura civila, procedura penala, dreptul muncii, drept comercial, drept administrativ, drept fiscal.
 6. Continutul acestui website este proprietatea exclusiva a Cabinet Individual de Avocat “Mihai Georgescu” (denumit in continuare AVG). Utilizatorii acestui website au dreptul sa exploreze continutul si sa foloseasca informatii preluate de pe acesta, doar cu precizarea sursei si atasarea unui link catre sursa informatiei.

Politică de confidențialitate si Date Personale

 1. In aplicarea art. 28 alin. 3 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) si in vederea asigurarii respectarii acestor obligatii, Partile sunt de acord ca administratorul acestui site sa prelucreze, prin orice operatiuni sau set de operatiuni prevazute de lege, si sa transmita si/sau sa transfere entitatilor din Grup  si colaboratorilor, in vederea desfasurarii activitati sale datele cu caracter personal furnizate  pentru prelucrarea carora a obtinut consimtamantul prealabil expres al persoanelor vizate, potrivit potrivit Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor fizice cu  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, (inclusiv/ exclusiv marketing direct, in functie de optiunea acestora) inclusiv in situatia in care aceste entitati/colaboratori isi desfasoara activitatea in afara teritoriului  Romaniei.
 2. Partile isi garanteaza reciproc integritatea si confidentialitatea informatiilor privind datele personale ale subiectilor implicati. Aceste informatii nu vor fi puse la dispozitia tertilor fara acordul scris al reprezentantului legal al celeilalte parti, cu exceptia cazului in care organele statului (Instante judecatoresti, Politie, Jandarmerie, SRI, etc.) solicita in scris aceste informatii potrivit legii.
 3. In egala masura, partile sunt de acord si accepta ca exercitarea de catre Client, in mod intemeiat din punct de vedere legal, a dreptului la stergere a datelor sau de restrictionare a prelucrarii datelor poate afecta in parte sau integral executarea obligatiilor contractuale, caz in care partile accepta de plin drept rezilierea prematura a contractului, fiecare parte fiind raspunzatoare pentru actele si faptele prepusilor sai in acest sens, Consultantul nefiind obligat la restituirea vreunui pret sau la plata de eventuale daune.
 4. Prin accesarea acestui website si solicitarea oricarui serviciu, utilizatorul este de acord sa devina clientul AVG care are astfel dreptul sa prelucreze datele sale personale in scopul prestarii serviciului juridic solicitat. 
  AVG nu va folosi datele personale ale utilizatorului in scop comercial (vanzarea bazei de date) ci doar le va arhiva pentru evidenta interna si evaluarea calitatii propriilor servicii.
 5. Datele dvs. personale nu vor fi salvate pe serverul firmei care asigura gazduirea www.avocatgeorgescu.ro ci vor fi transmise direct pe adresa de e-mail Conline@avocatgeorgescu.ro, ce apartine AVG. Documentele transmise de dvs. prin e-mail vor fi comunicate avocatului care va presta serviciul juridic pentru dvs. Exemplarele primite de AVG vor fi arhivate la sediul firmei sau alt sediul de lucru, in conditii de securitate si confidentialitate.
 6. Conform art. 35 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat: „Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.”.
 7. Conform art. 113 din Statutul profesiei de avocat: „Avocatul este confidentul clientului în legătură cu cazul încredințat. Confidențialitatea și secretul profesional garantează încrederea în avocat și constituie obligații fundamentale ale avocatului.”.
 8. Conform art. 228. din Statut: „(1) Sediul profesional și celelalte spații în care avocatul își desfășoară activitatea profesională trebuie să asigure păstrarea secretului profesional. (2) Secretul profesional vizează toate informațiile și datele de orice tip, în orice formă și pe orice suport, furnizate avocatului de către client în scopul acordării asistenței juridice și în legătură cu care clientul a solicitat păstrarea confidențialității, precum și orice documente redactate de avocat, care conțin sau se fundamentează pe informațiile sau datele furnizate de client în scopul acordării asistenței juridice și a căror confidențialitate a fost solicitată de client.”
 9. Prin completarea formularului de comanda si confirmarea trimiterii comenzii de furnizare a serviciilor juridice oferite de AVG, intelegeti si acceptati ca v-ati dat acordul expres asupra prelucrarii acestor date in scopul declarat mai sus.
 10. In cazul in care nu doriti prelucrarea acestor date, VA RUGAM SA NU COMPLETATI FORMULARUL DE COMANDA caz in care, nu veti putea beneficia de serviciile noastre.